Klart for strandliv på Evje

Den offentlige badeplassen Furuly er betydelig oppgradert i forbindelse med at Agder Energi bygger Fennefoss kraftverk like i nærheten. 

- Strandområdet fremstår penere enn noen gang. Opprydningen har gjort det trygt å bade her for store og små, sier ordfører Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes kommune.

Her signerer han overleveringsdokumentene etter at området er ferdigstilt av Agder Energi Vannkraft.

- Samarbeidet med Agder Energi er tett og godt. Nå er vi spente på fullføringen av grøntområdet rundt selve kraftverket. Dette blir et flott løft for bygda, sier Haugen.

Oppgraderingen av badeplassen er en del av utbyggingsavtalen mellom Agder Energi Vannkraft og kommunen. 

Den nye dammen som bygges i Fennefossen medfører at vannstanden i området heves, og for å bevare badeplassen som et attraktivt friluftsområde ble det avtalt flere tiltak.

Smilende mann iført vernetøy signerer en avtale
Smilende mann iført vernetøy signerer en avtale
Mann iført vernetøy

Ny sand og opprenskning

- Vi har lagt ut ny sand på stranda og har rensket godt opp i selve «badebassenget» for å få fjernet mye organisk materiale som lå der. Vi har også utbedret og hevet moloen ved badeplassen, sier Lars Gunnar Jansen, prosjektleder i Agder Energi Vannkraft.

Det er lagt ut til sammen rundt 1 750 kubikkmeter ny sand, som er fordelt både på Furuly badeplass og på Odden Campings område langs elva.

På campingplassens del av badeplassen er det også lagt ut jord og sådd plen.

Dam ved foss
Store gummiputer åpner og lukker flomlukene ved hjelp av trykkluft.

Ren energi fra nytt kraftverk

Agder Energi Vannkraft bygger nytt kraftverk som skal utnytte fallet i Fennefossen. Når kraftverket står ferdig i 2023 vil det produsere ren, fornybar energi til rundt 3 000 boliger.

Det er valgt flere nye løsninger i dette byggeprosjektet, som selskapet ikke har i de eldre kraftverkene. Disse reduserer både naturinngrepene og byggekostnadene.  

- Vi installerer blant annet en for oss ny type flomluker som åpner og stenger for vannet i elva.  Det er luftstyrte Obermeyer-luker, hvor store gummiputer åpner og lukker lukene ved hjelp av trykkluft. Fordelen med disse i forhold til vanlige, hydraulikkstyrte luker, er at det ikke er risiko for oljeutslipp. Blir det lekkasje er det kun luft som slipper ut, sier Jansen.

Fennefoss kraftverk bygges på et område som var preget av tidligere gruvedrift og nikkelproduksjon, hvor det blant annet var store slagghauger.

Agder Energi Vannkraft har sikret mye av restene etter nikkelproduksjonen og legger vekt på at området rundt kraftverket skal bli et attraktivt, offentlig tilgjengelig grøntområde. 

Innløps- og utløpskanalene er laget så korte som mulig, noe som reduserer naturinngrep og byggekostnader. 

Selve kraftstasjonsbygningen var planlagt å bli 15 meter høy, men bygges nå ned i terrenget slik at bare toppen blir synlig. Her legges det til rette for at turgåere skal kunne legge turen innom, ta en pause og se på anlegget.

Anleggsområde